ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดตราด

(11 พ.ค. 61) นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางประไพวรรณ ประสิทธินาวา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

Close