ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ร่วมพิธีเปิดโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า

(15 พ.ค. 61) สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ดำเนินการจัดโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยโครงการฯ มีกำหนดจัดอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์ไฟฟ้าในพื้นที่เป้าหมายภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15 – 17 พ.ค. 61 ณ โรงแรมเอวาด้า จ.ตราด โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิด
ในการนี้ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย

Close