ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

(23 พ.ค. 61) ศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมาย นางประไพวรรณ ประสิทธินาวา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกัญฐณัฏพัฒนา สำนักงานศึกษาภาค 9 โดยมี นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Close