ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด

(12 มิ.ย. 61) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี นายจำเหลาะ ควรหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนันทาวิทยา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม

Close