ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เช้าวันนี้ (๑๓ มิ.ย.๖๑ ) ที่ศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนแบบไม่เป็นทางการเพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหาในการทำงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่างกระทรวง และสร้างบรรยากาศพูดคุยแบบเป็นกันเอง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดความเข้าใจและปัญหาการทำงานร่วมกัน ในโอกาสนี้ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมและรับมอบป้ายเพื่อเป็นเจ้าภาพสภากาแฟในเดือนต่อไป

Close