ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ร่วมแถลงข่าวจังหวัดตราด

(13 มิ.ย. 61) นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมแถลงข่าวจังหวัดตราด ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการแถลงข่าว ดังนี้ 1) เรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี 2) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในสถานศึกษา 3) กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด

Close