ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

(14 มิ.ย. 61) รศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

Close