ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเอกสารเผยแพร่เอกสารเผยแพร่ลูกเสือยุวกาชาด

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือเเห่งชาติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดตราด หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตราด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือเเห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะกองลูกเสือ-เนตรนารี จากสถานศึกษาและลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดตราด ร่วมเข้าพิธี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

Close