ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561

 (6 ส.ค. 61) ศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมาย นายบุญเรือน ฉายศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561 ณ เรือนจำจังหวัดตราด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 125 คน
Close