ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ลูกเสือยุวกาชาด

ประชาสัมพันธ์ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานปี 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดให้มีการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดร่วมเป้นส่วหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประกวด
สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2561
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpd.go.th และเว็บไซต์ http://office.cpd.go.th/cooptrain
หัวข้อ “ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โทร 0 2669 4577

Close