ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

(9 ส.ค. 61) ศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมาย นางประไพวรรณ ประสิทธินาวา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อมอบนโยบาย การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ณ ห้องประชุม ทรัพย์เจริญ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด จำนวน 110 แห่ง เข้าร่วมประชุม

 

Close