ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

(23 ส.ค. 61) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้แทน สพฐ.ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริการราชการเชิงยุทศาสตร์และผู้อำนวยกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

Close