ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประชุมคณะผู้บริหารโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2561

(31 ส.ค. 61) นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนยุวกาชาดจังวัดตราด โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.ตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

 

Close