ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(5 ก.ย. 61) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมเข้าประชุม โดยมีนายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม

Close