ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในองค์กร

วันที่ 6-8 กันยายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในองค์กร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำโดย นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด พร้อมคณะร่วมศึกษาดูงานพร้อมบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มและแผนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวัลลภ ไม้จำ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

 

Close