ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดตราด (พ.ศ.2561-2564)

(21 ก.ย. 61) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดตราด (พ.ศ.2561-2564) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานศึษาธิการจังหวัดตราด

Close