ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

(3 ต.ค. 61) นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีจำนวน 2 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลตราด และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม

Close