ข่าวประกาศเรื่องแนะนำเอกสารเผยแพร่บริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกผัน…

‼️กศจ.ตราด‼️
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกผันตามโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดเเคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2561
 
Close