ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประกาศเรื่องแนะนำเอกสารเผยแพร่บริหารการเงินเอกสารเผยแพร่อำนวยการ

โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ >>> https://drive.google.com/file/d/1LEkrFY9PnLjEcXb_n9r8QcllJiqgQe1j/view?usp=sharin

Close