ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

(19 พ.ย. 61) นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด พร้อมคณะให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์

Close