ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(28 ธ.ค. 61) นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโยธานิมิต อำเภอเมืองตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในครั้งนั้น พระองค์ท่านทรงยกทัพมารวมรวมไพร่พล ที่วัดโยธานิมิตจังหวัดตราด ก่อนที่จะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีเพื่อรวมรวมไพล่พลเข้ากอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่า หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งทรงปราบดาภิเษกประกาศพระเกียรติเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ทางจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองตราดจัดพิธีครั้งนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโยธานิมิตแห่งนี้ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งค่ายชั่วคราวของพระองค์ท่านในสมัยนั้น เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านรวบรวมไพล่พลก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรี และกอบกู้เอกราชของชาติไทย ชาวตราดร่วมกันจัดสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่สักการะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดตราด

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานประชาสมพันธ์จังหวัดตราด

Close