ข่าวประกาศเรื่องแนะนำเอกสารเผยแพร่บริหารงานบุคคล

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

>> https://drive.google.com/file/d/1XxBbaDMt55mW2tNfw_VpcWTaxuagOkqY/view?usp=sharing

 

Close