ข่าวประกาศเรื่องแนะนำเอกสารเผยแพร่บริหารการเงิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างรั้วและปรับพื้นที่ฯ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(โครงการก่อสร้างรั้วและปรับพื้นที่ฯ)

รายละเอียด>>> https://drive.google.com/file/d/1nVhqsxAbd7VjLaH8BBZ65ueXpd1oS4PA/view?usp=sharing

Close