ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณ ปี 2560

(7 ส.ค. 60) ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณ ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการ และลูกจ้าง ศธจ.ตราด เข้าร่วมประชุม

Close