ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

(19 ส.ค. 60) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ โดยการสอบครั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เป็นผู้ออกข้อสอบและรวมคะแนน

Close