เรื่องแนะนำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามประเด็นการตรวจราชการ : ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

ในช่วงบ่ายวันที่ 4 กันยายน 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตราด ในโอกาสตรวจราชการในกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามประเด็นการตรวจราชการ : ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

 

Close