ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2560

(4 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมาย นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2560 โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด

 

 

 

Close