ภารกิจศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมิติใหม่การศึกษาโดยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทางการศึกษาจังหวัดตราด

(26 ก.ย. 60) ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมาย นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมิติใหม่การศึกษาโดยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทางการศึกษาจังหวัดตราด โดยมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ศธจ.ตราด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ชาคร อุณหเลขกะ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทางการศึกษา” ณ ห้องประชุมสินสมุทร 1 โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

Close