ภารกิจศึกษาธิการจังหวัด

พิธีเปิดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2560

(29 ก.ย. 60) ดร.ครรชิต วรรรชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้…/

Close