ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

สภากาแฟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด บ้านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อให้สมาชิกสภากาแฟที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประจำจังหวัดตราดได้มีการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

Close