ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศรับสมัคร ศน 60 ตราด

รายละเอียดตัวชีวัดประกอบการประเมิน

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

แบบประเมิน

 

Close