ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)

ประกาศฯ

Close