ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ร่วมกิจกรรมงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561”

(9 พ.ค. 61) นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561” ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคโดยการจัดนิทรรศการ แจกแผ่นพับ ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค และให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ผู้บริโภค และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

Close