ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

โครงการ “ปิดเทอมนี้ ทุกชีวีปลอดภัยห่วงใยทุกคน”

(9 พ.ค. 61) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นำโดย นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมรณรงค์เนื่องในโครงการ “ปิดเทอมนี้ ทุกชีวีปลอดภัยห่วงใยทุกคน” โดยจัดทำป้ายติดตั้งในจุดที่เห็นเด่นชัดและบุคคลทั่วไปมองเห็น เพื่อให้ สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 และแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับเป็นการสิ่งส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนไทยที่อยู่ในระบบการศึกษา…/

Close