ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2561

(10 พ.ค. 61) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นเรื่องสำคัญเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Close