หน้าแรก

หน่วยงานภายใน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

2
2
7
7
10
10
11
11
12
12
13
13
ค
ต
previous arrow
next arrow
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 18 ภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
วันศุกร์ 18 มิถุนายน 2021

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมี นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม และนายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดูเพิ่มเติมซ่อน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมี นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม และนายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โหลดเพิ่มเติม…
No Posts…
No Posts…
ดูทั้งหมด
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.