ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Question&Answerหมวดหมู่: Opinionsช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Suksa Trat ผู้ดูแล asked 7 เดือน ago

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดได้จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
ภารกิจ ของหน่วยงาน โดยมีช่องทางซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์ 039 -510-742 โทรสาร 039-510-742 ต่อ 26
ช่องทางที่ 2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) : edutrat@gmail.com
ช่องทางที่ 3 Line ติดต่อ ศธจ.ตราด และ Facebook Messenger

 

 

 

 

 

 

และช่องทางด้านล่างนี้

👇👇👇👇👇👇

ช่องทาง
รับฟังความคิดเห็น

โพสหัวข้อใหม่