1
ความคิดเห็น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดได้จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

เป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของหน่วยงาน โดยมีช่องทางซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

✅ ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์ 039 -510-742 โทรสาร 039-510-742 ต่อ 26
✅ ช่องทางที่ 2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) : edutrat@gmail.com
✅ ช่องทางที่ 3 Line ติดต่อ ศธจ.ตราด และ Facebook Messenger

????? หรือช่องทางด้านล่างนี้ ?????

lendotroopw ตอบคำถาม 25 พ.ค. 2023