17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


  • แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565