โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ


  โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  โรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
ลำดับ โรงเรียน ผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์
1 โรงเรียนกิตติวิทยา นางกิตติวรรณ นิรันต์พานิช 039-511-170 Link :: โรงเรียนกิตติวิทยา
2 โรงเรียนสุนันทาวิทยา นางสาวสุรัสวดี ควรหา 039-511-345 Link :: โรงเรียนสุนันทาวิทยา
3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ นางสาวบุญเลิศ โยธารักษ์ 039-511-182 , 092-297-8792 Link :: โรงเรียนมารดานุสรณ์
4 โรงเรียนนคราศึกษา นายสุรพล พิมพาภรณ์ 039-510-579 Link :: โรงเรียนนคราศึกษา
5 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว นางศิริรัตน์ สุนทวนิค 089-096-9862 , 081-5775-893 Link :: โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว
6 โรงเรียนอนุบาลจุติพร นางสุดา สุดเจริญ 039-510-543 Link :: โรงเรียนอนุบาลจุติพร
7 โรงเรียนไสวนันทวิทย์ นางเสาวนีย์ ดีหลาย 039525472 , 0863751219 Link :: โรงเรียนไสวนันทวิทย์
8 โรงเรียนอนุบาลธนเดช นายสมโภชน์ วาสุกรี 099-159-5524 Link :: โรงเรียนอนุบาลธนเดชโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย)
ลำดับ โรงเรียน ผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์
1 โรงเรียนกวดวิชาครูสุมัย-ดิ อิงลิช นายทรงศักดิ์ แก้ววิชัย 086-896-9004 Link :: โรงเรียนกวดวิชาครูสุมัย-ดิ อิงลิช
2 โรงเรียนบ้านคิดดี (คุมองตราด) นางสาวจริยา วงศาโรจน์ 096-294-2493 Link :: โรงเรียนบ้านคิดดี (คุมองตราด)
3 โรงเรียนดนตรีวรัญญู นายวรัญญู บุญประภาพงศ์ 089-966-0076 Link :: โรงเรียนดนตรีวรัญญู
4 โรงเรียนกวดวิชา เจ แอนด์ เจ อินฟินิตี้ นายทวีศักดิ์ พรมเนตร 039-512-201 Link :: โรงเรียนกวดวิชา เจ แอนด์ เจ อินฟินิตี้
5 โรงเรียนกวดวิชายูทีที ตราด นางมยุรฉัตร อำไพ 089-096-6291 Link :: โรงเรียนกวดวิชายูทีที ตราด
6 โรงเรียนตราดอิงลิช คอมมูนิตี้ นางสาวสุฑามาศ ไชยศิริ 090-957-9269 Link :: โรงเรียนตราดอิงลิช คอมมูนิตี้
7 โรงเรียนกวดวิชาอิสระปัญญา นางสาวจามจุรี อุปทอง 089-557-7600 Link :: โรงเรียนกวดวิชาอิสระปัญญา
8 โรงเรียนดนตรีมิวสิค อะคาเดมี่ นายสาธิต เสแสวง 087-744-4004 Link :: โรงเรียนดนตรีมิวสิค อะคาเดมี่
9 โรงเรียนไทยสปาบูรพา นายอธิสิทธิ์ ดิลกสินปัญญา 081-251-9148 Link :: โรงเรียนไทยสปาบูรพา
10 โรงเรียนสหกิจอิสลาม นางมาเรีย ถนอมวงษ์ 089-144-4898 Link :: โรงเรียนสหกิจอิสลาม
11 โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ตราด นายธนเดช สงวนพันธุ์ 095-120-5000 Link :: โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ตราด